მეზობელი სიტყვები
Eryngium
არსებითი სახელი
/ɪʹrɪndʒɪəm/

ბოტ. ლურჯი ნარი, ლურჯეკალა (Eryngium gen.).