მეზობელი სიტყვები
erythrocruorin
არსებითი სახელი
/ɪ͵rɪθrəʹkru:ərɪn/

ბიოქ. მოძვ. ერითროკრუორინი (რგოლოვანი ჭიებისა და სხვა უხერხემლო ცხოველების სისხლის პიგმენტი).