მეზობელი სიტყვები
Escherichia coli
არსებითი სახელი
/ɛʃəʹrɪki:əʹkəʊlaɪ/

ბიოქ. ნაწლავის ჩხირი, ეშერიხია კოლი, კოლი-ბაქტერია (აგრ. E. coli, E coli).