მეზობელი სიტყვები
esculent
ზედსართავი სახელი
/ʹɛskjʊlənt/

ადამიანისათვის საჭმელად ვარგისი.