მეზობელი სიტყვები
eseptate
ზედსართავი სახელი
/i:ʹsɛpteɪt/

უსეპტო, უტიხრო.