მეზობელი სიტყვები
esoteric
ზედსართავი სახელი
/͵ɛsəʹtɛrɪk, ͵i:səʹtɛrɪk/

ეზოტერიკული, ორგანიზმის შიგნით წარმოქმნილი.