მეზობელი სიტყვები
estriate
ზედსართავი სახელი
/i:ʹstraɪət/

ბოტ. უხაზო, უღარო, ვიწრო პარალელური ხაზები ან ღარები რომ არა აქვს.