მეზობელი სიტყვები
estriol
არსებითი სახელი
/ʹi:strɪɒl, ʹɛstrɪɒl/

ბიოქ. ესტრიოლი (ერთ-ერთი ესტროგენური ჰორმონი; აგრ. oestriol).