მეზობელი სიტყვები
estrous
ზედსართავი სახელი
/ʹi:strəs, ʹɛstrəs/

ფიზიოლ. ესტრალური, ესტრუსთან / მძუვნობასთან დაკავშირებული (აგრ. oestrous); estrous cycle ესტრალური ციკლი.