მეზობელი სიტყვები
estuarine
ზედსართავი სახელი
/ʹɛstjʊəraɪn/

ეკოლ. ესტუარული, ესტუარში / მდინარის შესართავში მობინადრე.