მეზობელი სიტყვები
estuarine crocodile
არსებითი სახელი
/͵ɛstjʊəraɪnʹkrɒkədaɪl/

რეპტ. ქედიანი ნიანგი (Crocodylus porosus).