მეზობელი სიტყვები
ETC
/͵i:ti:ʹsi:/

აბრევ. = electron transport chain.