მეზობელი სიტყვები
ethereal
ზედსართავი სახელი
/ɪʹθɪərɪəl/

ეთერისა, ეთეროვანი; ethereal oil ეთერზეთი.