მეზობელი სიტყვები
Eumycota
არსებითი სახელი
/͵ju:maɪʹkəʊtə/

pl მიკოლ. ნამდვილი სოკოები (სოკოების ჯგუფი, რომლებიც არ წარმოქმნიან პლაზმოდიუმს; Eumycota).