მეზობელი სიტყვები
exogenous virus
არსებითი სახელი
/ɪkʹsɒdʒənəs͵vaɪrəs/

მიკრ. ეგზოგენური ვირუსი (გადამდები ვირუსი).