მეზობელი სიტყვები
exsuccous
ზედსართავი სახელი
/ɛksʹsʌkəs/

ბოტ. უწვნო, მშრალი; ნაკლებწვნიანი.