მეზობელი სიტყვები
external fertilization
არსებითი სახელი
/ɪk͵stɜ:nl͵fɜ:təlaɪʹzeɪʃn/

ფიზიოლ. გარეგანი განაყოფიერება (განაყოფიერება გარემოში / მდედრობითი ორგანიზმის გარეთ – მაგ. ქვირითისა წყალში) [შდრ. აგრ. internal fertilization].