მეზობელი სიტყვები
external respiration
არსებითი სახელი
/ɪk͵stɜ:nlrɛspəʹreɪʃn/

ფიზიოლ. გარეგანი სუნთქვა (აირების ცვლა სასუნთქ ორგანოებსა და გარემოს შორის) [შდრ. აგრ. internal respiration].