მეზობელი სიტყვები
extrinsic pathway
არსებითი სახელი
/ɪk͵strɪnsɪkʹpɑ:θweɪ, ɛk͵-/

ფიზიოლ. სისხლის შედედების გარეგანი გზა, ქსოვილის ფაქტორის გზა (სისხლის შედედება დაზიანებული სისხლძარღვების ან შემაერთებელი ქსოვილის მიერ გამოყოფილი ფოსფოლიპოპროტეინის საშუალებით; აგრ. tissue factor pathway) [შდრ. აგრ. intrinsic pathway].