მეზობელი სიტყვები
exumbral
ზედსართავი სახელი
/ʹɛksʌmbrəl/

ზოოლ. ექსუმბრელური, ექსუმბრელასთან დაკავშირებული.