მეზობელი სიტყვები
exuvial
ზედსართავი სახელი
/ɪgʹzju:vɪəl, ɛgʹzju:vɪəl/

ზოოლ., ენტ.

1. ეგზუვიალური, საფარვლის მოცვლის პერიოდში მყოფი (ითქმის ფეხსახსრიანების და ზოგიერთი ჭიის შესახებ);

2. ეგზუვიალური (ითქმის ჯირკვლის შესახებ, რომელიც საფარვლის მოცვლისათვის საჭირო სეკრეტს გამოყოფს).