მეზობელი სიტყვები
exuviation
არსებითი სახელი
/ɪg͵zju:vɪʹeɪʃn, ɛg͵zju:vɪʹeɪʃn/

ზოოლ., ენტ. საფარვლის გამოცვლა / მოცვლა (ფეხსახსრიანებისა და ზოგიერთი ჭიის მიერ ქიტინოვანი კუტიკულის, კანის და ა.შ. მოცილება).