მეზობელი სიტყვები
eyeball
არსებითი სახელი
/ʹaɪbɔ:l/

ანატ. თვალის კაკალი.