მეზობელი სიტყვები
eyebright
არსებითი სახელი
/ʹaɪbraɪt/

ბოტ. კორდისკბილა (Euphrasia gen., განსაკ. Euphrasia officinalis / rostkoviana).