მეზობელი სიტყვები
eye muscle
არსებითი სახელი
/ʹaɪmʌsl/

ანატ. თვალის კუნთი (თვალის ერთ-ერთი მამოძრავებელი კუნთი).