მეზობელი სიტყვები
fabaceous
ზედსართავი სახელი
/fəʹbeɪʃəs/

ბოტ.

1. პარკოსანი; პარკოსანთა ოჯახში შემავალი ან მასთან დაკავშირებული;

2. პარკისებრი, ორლებნიანი მცენარის პარკის მსგავსი.