მეზობელი სიტყვები
fabiform
ზედსართავი სახელი
/ʹfeɪbɪfɔ:m/

პარკოსანი მცენარის მარცვლის ან პარკის ფორმისა.