მეზობელი სიტყვები
faciation
არსებითი სახელი
/͵feɪsɪʹeɪʃn/

ეკოლ. ფაციაცია (დომინანტურ სახეობათა დაჯგუფება ასოციაციაში).