მეზობელი სიტყვები
facilitated diffusion
არსებითი სახელი
/fə͵sɪlɪteɪtɪddɪʹfju:ʒn/

ბიოქ. გაადვილებული / გაიოლებული დიფუზია (მემბრანის გავლით უჯრედში მოლეკულების შეღწევის ერთ-ერთი გზა).