მეზობელი სიტყვები
fairy ring
არსებითი სახელი
/ʹfɛərɪrɪŋ/

მიკოლ. "ქაჯის რგოლი" (ზოგიერთი ქუდიანი სოკოების ნაყოფსხეულებისგან შემდგარი წრე, რომელიც მიწისქვეშა მიცელიუმის რადიალურ ზრდას ასახავს).