მეზობელი სიტყვები
falciform
ზედსართავი სახელი
/ʹfælsɪfɔ:m/

ნამგლისებრი, ნამგლის ფორმისა; მოღუნული, მოხრილი, კაუჭისებრი.