მეზობელი სიტყვები
falconet
არსებითი სახელი
/ʹfɔ:lkənət/

ორნ. ჯუჯა შევარდენი (Microhierax gen.).