მეზობელი სიტყვები
Falconidae
არსებითი სახელი
/ʹfɔ:lkənɪdi:/

pl ორნ. შევარდნისებრნი (Falconidae fam.).