მეზობელი სიტყვები
Falconiformes
არსებითი სახელი
/͵fɔ:lkənɪʹfɔ:mi:z/

pl ორნ. შევარდნისნაირნი (Falconiformes ord.).