false fruit
არსებითი სახელი
/͵fɔ:lsʹfru:t/

ბოტ. ცრუნაყოფი, ფსევდოკარპიუმი (ნაყოფი, რომლის ფორმირებაშიც ნასკვის გარდა ყვავილის სხვა ნაწილებიც მონაწილეობს; აგრ. pseudocarp accessory fruit).