მეზობელი სიტყვები
false nettle
არსებითი სახელი
/ʹfɔ:lsnɛtl/

ბოტ. თეთრი რამი (Boehmeria nivea).