მეზობელი სიტყვები
false scorpions
არსებითი სახელი
/͵fɔ:lsʹskɔ:pɪənz/

pl ზოოლ. ცრუმორიელები (ობობასნაირთა / არაქნიდთა კლასის ფეხსახსრიანების რიგი; Pseudoscorpionida / Pseudoscorpiones ord.).