მეზობელი სიტყვები
family
არსებითი სახელი
/ʹfæməlɪ/

1. ოჯახი (ტაქსონომიური ერთეული); cat family კატისებრთა ოჯახი, კატისებრნი; aster family რთულყვავილოვანთა ოჯახი, რთულყვავილოვანნი;

2. ოჯახი, ჯგუფი (ერთმანეთთან ახლოს მდგომი გენებისა, ცილებისა და მისთ.);

3. ოჯახი, მშობლებისა და შვილებისგან / ნაშიერებისგან შემდგარი ინდივიდთა ჯგუფი; family selection ოჯახობრივი სელექცია (ხელოვნური სელექცია / გადარჩევა, რომელიც სიბსების, და არა მშობლებისა და წინაპრების, ნიშან-თვისებათა ღირსებებს ეფუძნება).