მეზობელი სიტყვები
fan palm
არსებითი სახელი
/ʹfænpɑ:m/

ბოტ. მარაოსებრი პალმა (სხვადასხვა სახეობის პალმების საერთო სახელწოდება მათი ფოთლების ერთნაირი თათისებრი სეგმენტაციის მიხედვით).