მეზობელი სიტყვები
farina
არსებითი სახელი
/fəʹraɪnə, fəʹri:nə/

1. ბოტ., ენტ. ფქვილისებრი ნაფიფქი (ზოგიერთი მცენარის ფოთლებზე და/ან ღეროზე, ზოგიერთი მწერის სხეულზე);

2. ბოტ. მარცვალში, თესლში და სხვ. შემავალი ფქვილისებრი ნივთიერება, სახამებელი (რომლისგანაც ფქვილი მიიღება);

3. ბოტ. იშვ. ყვავილის მტვერი.