მეზობელი სიტყვები
fascicle
არსებითი სახელი
/ʹfæsɪkl/

1. ბოტ. კონა (წიწვებისა, ფოთლებისა და სხვ.);

2. ანატ. კონა (ნერვული ან კუნთოვანი ბოჭკოებისა და მისთ.).