მეზობელი სიტყვები
fasciculate
ზედსართავი სახელი
/fəʹsɪkjʊlət/

ბოტ., ზოოლ. კონებად შეკრული, კონებად მზარდი.