მეზობელი სიტყვები
fasciculation
არსებითი სახელი
/fə͵sɪkju:ʹleɪʃn/

1. ანატ. ფასციკულაცია, კონის წარმოქმნა, ნერვის ფორმირება (ნერვული უჯრედების აქსონების მიერ);

2. ფიზიოლ. ფასციკულაცია, კუნთის ბოჭკოების უნებლიე შეკუმშვა.