მეზობელი სიტყვები
fat body
არსებითი სახელი
/ʹfætbɒdɪ/

1) ფეხს. ცხიმოვანი სხეული (ცხიმოვანი ქსოვილისგან შემდგარი განსაკუთრებული ორგანო მწერებსა და მრავალფეხიანებში, რომელიც ხერხემლიანთა ღვიძლის ანალოგიურ ფუნქციებს ასრულებს);

2) ამფ. ცხიმოვანი სხეული (შემაერთებელქსოვილოვანი წარმონაქმნი, რომელიც ამფიბიების გონადებთან არის დაკავშირებული);

3) ზოოლ., ბოტ. ცხიმოვანი სხეული (ცხიმისა და გლიკოგენის მარაგის დაგროვებისა და გამოყოფის ფუნქციის მქონე ორგანო სხვადასხვა ცხოველურ და მცენარეულ ორგანიზმებში).