მეზობელი სიტყვები
fat cell
არსებითი სახელი
/ʹfætsɛl/

ჰისტ. ცხიმოვანი უჯრედი, ადიპოციტი.