მეზობელი სიტყვები
faveolate
ზედსართავი სახელი
/fəʹvi:əleɪt/

ფიჭისებრი, უჯრედოვანი, ალვეოლური; ფიჭისებრი / უჯრედოვანი / ალვეოლური სტრუქტურის მქონე.