მეზობელი სიტყვები
Fitzroya
არსებითი სახელი
/ʹfɪtsrɔɪə/

ბოტ. ფიცროია, პატაგონიური კვიპაროსი (Fitzroya cupressoides).