მეზობელი სიტყვები
5-methylcytosine
არსებითი სახელი
/͵faɪv͵mɛθɪlʹsaɪtəsi:n/

ბიოქ. 5-მეთილციტოზინი (ციტოზინის მეთილირებული ფორმა; აბრევ. 5-mC).