მეზობელი სიტყვები
fixation
არსებითი სახელი
/fɪkʹseɪʃn/

1. ქიმ., ბიოქ. ფიქსაცია (ნახშირბადისა, ნახშირორჟანგისა, აზოტისა);

2. გენ. დაფიქსირება, ფიქსაცია (ალელისა პოპულაციაში);

3. ფიქსაცია (ბიოლოგიური ნიმუშის დამუშავება ფიქსატორით, მისი შემდგომი მიკროსკოპული შესწავლის მიზნით).