მეზობელი სიტყვები
fixative
არსებითი სახელი
/ʹfɪksətɪv/

ფიქსატორი (სპირტი, ფორმალინი და მისთ.).